USA Dance Nationals: Crowning Champions Logo

Our USA Dance National Champions

International Ten Dance

2016 Joshua Ginzburg & Elizabeth Frumkin

2015 Tyler Li & Anjelica Lowe

2013 Dennis Matveev & Valerie Dubinsky

2012 Mike Monokandilos & Cara Loo

2011 Mike Monokandilos & Cara Loo

2010 Patryk Ploszaj & Anna Kaczmarski

2023 Jordan Palmer & Finley Severance

2022 Jordan Palmer & Finley Severance

2021 Henry Reizenson and Elita Rothman

2019 Lazar Isakharov & Natalie Gohman

2018 Andrew Malyava & Avital Ayzerov

2017 Tyler Li & Anjelica Lowe

2016 Kristers Smits & Sophie Shvartsman

2015 Yusif Amsatr & Naomi Spektor

2014 Kinsley Lin & Michelle Yiu

2013 Kinsley Lin & Michelle Yiu

2012 Patryk Ploszaj & Anna Kaczmarski

2011 Patryk Ploszaj & Anna Kaczmarski

2010 Kevin Morales & Anna Odessky

2009 Daniel Shapiro & Catherine Kovalyova

2008 Taras Savitskyy & Liya Podokshik

2007 Leonid Juashkovsky & Danielle Karagach

2006 Stanislav Faynerman & Patrycja Golak

2005 Dmitry Loubnine & Nastya Danilova

2004 Vova Semenov & Sasha Alekseyeva

2003 Andrey Begunov & Olga Sokol

2002 Alex Zaika & Elijah Piker

2001 Valentin Chmerkovskiy & Diana Olonetskaya

2000 Valentin Chmerkovskiy & Diana Olonetskaya

1999 Pavel Mukhin & Katy Strinadko

1998 Pavel Mukhin & Katy Strinadko

1997 Dan Kitsis & Diana Surkis

2023 Henry Reizenson & Elita Rothman

2022 Eric Kuznetsov & Daria Andreyev 

2021 Alessandro Lo Giudice & Kristina Mazhar

2019 Kristers Smits & Liza Shlimovich

2018 Kristers Smits & Liza Shlimovich

2017 Kristers Smits & Sophie Shvartsman

2016 Mike Monokandilos & Sophia Brodsky

2015 Samuel Hacke & Katarina Hermanova

2014 Patryk Ploszaj & Anna Kaczmarski

2013 Patryk Ploszaj & Anna Kaczmarski

2012 Kevin Morales & Elina Khotinskaya

2011 Errol Williamson & Vashti Reed

2010 Taras Savitskyy & Liya Podokshik

2009 Sergey Golubtsov & Alina Iougai

2008 Oskar Wojciechowski & Caroline Holody

2007 Stanislav Faynerman & Patrycja Golak

2006 Stanislav Faynerman & Patrycja Golak

2005 Yuriy Nartov & Samantha Safir

2004 Pasha Pashkov & Inna Brayer

2003 Pasha Pashkov & Inna Brayer

2002 Alexander Kaloferov & Valery Kozharinova

2001 Anton Domansky & Erica Ridgeway

2000 Alex Rechits & Elena Vetrenko

1999 Aaron Roberts & Samara McCullough

1998 Dan Kitsis & Diana Surkis

1997 Dan Kitsis & Diana Surkis

2024 Dmitriy Peshkov & Anastasiia Nosenko

2023 Mark Burenko & Nicole Popov Spektor

2022  Alessandro Scalora & Madeleine Mravkarov

2021  Alessandro Scalora & Madeleine Mravkarov

2019 Dennis Matveev & Anna Jonczyk

2018 Dennis Matveev & Anna Jonczyk

2017 Samuel Hacke & Katarina Hermanova

2016 Samuel Hacke & Katarina Hermanova

2015 Samuel Hacke & Katarina Hermanova

2014 Stanislav Pavlov & Michelle Kurpas

2013 Taras Savitskyy & Tatiana Seliverstova

2024 Michele Bevacqua & Campbell Kent

2023 Dennis Matveev & Anna Jonczyk 

2022 Dennis Matveev & Anna Jonczyk 

2021 Daniel Rubashevsky & Anastasiya Rubashevsky

2019 Errol Williamson & Ami Williamson

2018 Errol Williamson & Ami Williamson

2017 Samuel Hacke & Katarina Hermanova

2016 Samuel Hacke & Katarina Hermanova

2015 Mikhail Vorobiev & Sonya Tsekanovsky

2014 Taras Savitskyy & Tatiana Seliverstova

2013 Taras Savitskyy & Tatiana Seliverstova

2012 Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz

2011 Pasha Pashkov & Daniella Karagach

2010 Pasha Pashkov & Daniella Karagach

2009 Pasha Pashkov & Daniella Karagach

2008 Pasha Pashkov & Inna Brayer

2007 Pasha Pashkov & Inna Brayer

2006 Pasha Pashkov & Inna Brayer

2005 Nikolai Elizariev & Karina Akhmadulina

2003 Andrew Tate & Michelle Tate

2002 Gherman Mustuc & Andrea Hale

2001 Gherman Mustuc & Andrea Hale

2000 Dan Kitsis & Diana Surkis

1999 Denis Generalov & Jolie Nicole Yuksa

1998 Alexander Reife & Amy Noll

1997 Alexander Fung & Jennifer Fung

1996 Alexander Fung & Jennifer Fung

1995 Christopher Wheeler & Fabia Barsic

1994 Christopher Wheeler & Fabia Barsic

1993 Christopher Wheeler & Fabia Barsic

1992 Mario Battista & Elena Battista

2024    Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2023     Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2022     Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2021     Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2019     Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2018     Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2017     Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2016     Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2015     Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2014       Denis Kojinov & Jeanette Chevalier

2013     Todd Marsden & Susan Hardt

2012     Balazs Kocsi & Csilla Kocsi

2011     Todd Marsden & Susan Hardt

2010     Todd Marsden & Susan Hardt

2009     Balazs Kocsi & Csilli Kocsi

2008     Todd Marsden & Susan Hardt

2024    Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2023 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2022 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2021 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2019 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2018 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2017 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2016 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2015 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2014 Sean Lin & Vivian Lin

2012 Sean Lin & Vivian Lin

2012 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2011 Sean Shiauh Wei Lin & Vivian Lin

2010 Edward Huang & Corrina Huang

2009 Michael De Maio & Darlene De Maio

2008 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2007 Robert A. Blank & Martha Estevez

2024 Arkady Dudko & Lena Dudko

2023 John Linn & Kathy Linn

2022 Carmine Rucco & Maria Bolyard

2021 Carmine Rucco & Maria Bolyard

2019 Carmine Rucco & Maria Bolyard

2018 Sean Lin & Vivian Lin

2017 Sean Lin & Vivian Lin

2016 John Linn & Kathy Linn

2015 John Linn & Kathy Linn

2014 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2013 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2012 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2011 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2010 Edward Huang & Corrina Huang

2009 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2008 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2007 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2024 John Linn & Kathy Linn

2023 John Linn & Kathy Linn

2022 John Linn & Kathy Linn

2021 John Linn & Kathy Linn

2018 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2017 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2016 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2012 Ken McCleary & Pamela Weaver

2024 Michael Chun & Lorrie Chun

2023 Ken McCleary and Pamela Weaver

2022 Ken McCleary and Pamela Weaver

International Standard

2006 Austin Joson & Elizabeth Lakovitskaya

2023  Sergey Peshkov & Adel Bahatyrchuk

2022  David Moiseyev & Angelina Zelenova

2021  Jordan Palmer & Finley Severance

2017 Michael Kaczmarski & Veronika Ludwiszewski

2016 Joshua Ginzburg & Elizabeth Frumkin

2015 Tyler Li & Anjelica Lowe

2013 Dennis Matveev & Valerie Dubinsky

2012 Mike Monokandilos & Cara Loo

2011 Mike Monokandilos & Cara Loo

2010 Patryk Ploszaj & Anna Kaczmarski

2009 William Stansbury & Jenny Sokolsky

2008 Austin Joson & Lisa Lakovitskaya

2007 Daniel Sharpio & Regina Maziarz

2006 Taras Savitskyy & Malgosia Wiktorowski

2005 Edward Golbert & Roxy Kravets

2004 Stanislav Faynerman & Khyrstyne Barton

2003 Edward Golbert & Roxolane Kravets

2002 Andrey Begunov & Yuliya Olshanetskaya

2001 Bernard Partiula & Olga Sokol

2000 John Hannon & Afton Delgrosso

1999 Kamil Nieroda & Paulin Nicroda

1998 Azamat Evgamukov & Anna Yakimchenkova

2024     Daniil Babenko & Reagan To

2023 Jordan Palmer & Finley Severance

2022 Mark Burenko & Nicole Popov Spektor

2021 Andrew Pavlyk and Melania Sydor

2019 Oskar Rybczynski & Julia Kochnaska

2018 Charles Lloyd & Polina Zaytseva

2017 Tyler Li & Anjelica Lowe

2016 Kristers Smits & Sophie Shvartsman

2015 Erik Linder & Rickie Taylor

2014 Kinsley Lin & Michelle Yiu

2013 Kinsley Lin & Michelle Yiu

2012 Patryk Ploszaj & Anna Kaczmarski

2011 Patryk Ploszaj & Anna Kaczmarski

2010 TJ Stanton & Annabella Waszkiewicz

2009 Daniel Shapiro & Catherine Kovalyova

2008 Daniel Shapiro & Katya Kovalyova

2007 Marek Klepadlo & Anny Nyzio

2006 Stanislav Faynerman & Patrycja Golak

2005 Oskar Wojciechowski & Milena Jasionek

2004 Andrey Begunov & Violet Borovaya

2003 Andrey Begunov & Olga Sokol

2002 Andrey Begunov & Yuliya Olshanetskaya

2001 Pavel Pashkov & Natalya Bychkova

2000 Valentin Chmerkovskiy & Diana Olonetskaya

1999 Pavel Mukhin & Katy Strinadko

1998 Paul Mukhin & Kate Strinadko

1997 Dan Kitsis & Diana Surkis

1991 Victor Fung & Jennifer Fung

1985 Sean Teague & Maria Hallahan

2022 Kristers Smits & Ariela Baazoc

2024 Daniil Babenko & Reagan To

2023 Mark Burenko & Nicole Popov Spektor

2022 Christopher Affonso & Holly Hatleberg

2021 Alessandro Lo Giudice and Kristina Mazhar

2019 Kristers Smits & Liza Shlimovich

2018 Dennis Matveev & Anna Jonczyk

2017 Samuel Hacke & Katarina Hermanova

2016 Justin Lin & Sasha Dubinsky

2015 Samuel Hacke & Katarina Hermanova

2014 Patryk Ploszaj & Anna Kaczmarski

2013 Patryk Ploszaj & Anna Kaczmarski

2012 Misha Vorobiev & Sonya Tsekanovsky

2011 Errol Williamson & Vashti Reed

2010 Merek Klepadlo & Angelika Dechnik

2009 Merek Klepadlo & Angelika Dechnik

2008 Oskar Wojciechowski & Caroline Holody

2007 Mechyslav Pavlyuk & Margaret Midura

2006 Andrew Begunov & Anna Demidova

2005 Andrew Begunov & Anna Demidova

2004 Ronen Zinshtein & Marta Baranovska

2003 Pasha Pashkov & Inna Brayer

2002 Anton Domansky & Erica Ridgeway

2001 Anton Domansky & Erica Ridgeway

2000 Dan Kitsis & Diana Surkis

1999 Vitali Koulik & Elena Zakharova

1998 Vitali Koulik & Anna Tresbunskaya

1997 Vitali Koulik & Monika Ciszewaka

2022 Kristers Smits & Emmalee Accetta

2024 Mark Burenko & Nicole Popov Spektor

2023 Christopher Affonso & Holly Hatleberg

2022 Alessandro Scalora & Madeleine Mravkarov

2021  Daniel Trukhin & Valerie Heifez

2019 Dennis Matveev & Anna Jonczyk

2018 Dennis Matveev & Anna Jonczyk

2017 Samuel Hacke & Katarina Hermanova

2016 Justin Lin & Sasha Dubinsky

2015 Samuel Hacke & Katarina Hermanova

2014 Florin Vlad & Natalia OConnor

2013 Valeriu Ursache & Catherine Gilsig

2024 Yevgenii Taraniuk & Laura Makinen

2023 Dennis Matveev & Anna Jonczyk 

2022 Alexandru Munteanu & Anna Sheedy

2021 Alexandru Munteanu & Anna Sheedy

2019 Errol Williamson & Ami Williamson

2018 Alexandru Munteanu & Anna Sheedy

2017 Valeriu Ursache & Anna Sheedy

2016 Earle Williamson & Charlotte Christiansen

2015 Earle Williamson & Charlotte Christiansen

2014 Taras Savitskyy & Tatiana Seliverstova

2013 Mechyslav Pavlyuk & Gemma Arnold

2012 Vladislav Shahov & Ina Ognianova

2011 Igor Mikushov & Margaretta Midura

2010 Ronen Zinshtein & Miriam Izmaylova

2009 Ronen Zinshtein & Miriam Izmaylova

2008 Igor Mikushov & Anna Demidova

2007 Andrea Faraci & Erica Ridgeway

2006 Egor Abashkin & Katya Kanevskaya

2005 Egor Abashkin & Katya Kanevskaya

2004 Egor Abashkin & Katya Kanevskaya

2003 Victor Fung & Liene Apale

2002 Victor Fung & Liene Apale

2001 Victor Fung & Eva Pauksena

2000 Steven Holt & Monika Ciszewaka

1999 Vitali Koulik & Elena Zakharova

1998 Victor Fung & Tiffany Fung

1997 Victor Fung & Tiffany Fung

1996 Victor Fung & Tiffany Fung

1995 Victor Fung & Jennifer Fung

1994 Victor Fung & Jennifer Fung

1993 Richard Thorpe & Lisa Brown

1992 Mark Mullen & Alicia Mullen

1991 Steven Dougherty & Ann Marie Dougherty

1990 Vernon Cheng & Sara Cheng

1989 Mark Mullen & Alicia Mullen

1988 Vernon Cheng & Sara Cheng

1987 Vernon Cheng & Sara Cheng

1986 Jerry Williams & Lisa Kauffman

1985 Stanley McCalla & Jennifer Ford

1984 Stanley McCalla & Jennifer Ford

1983 Daniel Radler & Suzanne Hamby

1982 Daniel Radler & Suzanne Hamby

1981 Ronald Ford & Valerie Ford

1980 David Arnold & June Arnold

2024 Mikhail Belfer & Julie Garczynski 

2023 Alessandro Scalora & Madeleine Mravkarov

2022 Alexandru Munteanu & Anna Sheedy

2021 Alexandru Munteanu & Anna Sheedy

2019 Alexandru Munteanu & Anna Sheedy

2018 Alexandru Munteanu & Anna Sheedy

2015 Ilia Zakharav & Anna Trukhan

2024    Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2023    Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2022     Eugene Lobko & Alla Zemlyak

2021     Eugene Lobko & Alla Zemlyak

2019     Eugene Lobko & Alla Zemlyak

2018     Thomas Yim & Kelly Cheng

2017     Thomas Yim & Kelly Cheng

2016     Thomas Yim & Kelly Cheng

2015     Thomas Yim & Kelly Cheng

2014     David Wright & Liva Wright

2013     David Wright & Liva Wright

2012     David Wright & Liva Wright

2011     Dr. Xingmin Lu & Katerina Lu

2010     Dr. Xingmin Lu & Katerina Lu

2009     Dr. Xingmin Lu & Katerina Lu

2008     Dr. Xingmin Lu & Katerina Lu

2007     Dr. Xingmin Lu & Katerina Lu

2006     Dr. Xingmin Lu & Katerina Lu

2005     Turtle Brennen & Julie Hayes

2004     Mark Sheldon & Didi Von Deck

2003     Mark Sheldon & Didi Von Deck

2002     Mark Sheldon & Didi Von Deck

2001     Mark Sheldon & Didi Von Deck

2000     Mark Sheldon & Didi Von Deck

1999     Thomas Keller & Evelyn Lafferty

1998     Thomas Keller & Evelyn Lafferty

1997     Peter Collins & Amy Cousins

1996     Peter Collins & Amy Cousins

1995     Peter Collins & Amy Cousins

1994     Thomas Anderson & Lynn Anderson

1993     Thomas Anderson & Lynn Anderson

1992     David Canty & Linda Simpson

1991     David Canty & Linda Simpson

1990     David Canty & Linda Simpson

1988     Dan Miller & Brenda Miller

2021 Pavel Kravchenko & Luisa Bykova

2019 Pavel Kravchenko & Luisa Bykova

2018 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2017 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2016 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2015 Hans Stork & Ans Stork

2014 Vincent Feingold & Irina Feingold

2013 Hans Stork & Ans Stork

2012 Thomas Yu & Yuko Naululani Yu

2011 Turtle Brennen & Julie Hayes

2010 Turtle Brennen & Julie Hayes

2009 Lonny K.W. Tsang & Susie Tsang

2008 Lonny K.W. Tsang & Susie Tsang

2007 Lonny K.W. Tsang & Susie Tsang

2006 Lonny K.W. Tsang & Susie Tsang

2005 Lonny K.W. Tsang & Susie Tsang

2004 Lonny K.W. Tsang & Susie Tsang

2003 John Alston & Jean Alston

2002 Kyoo Sang Ro & Joanne Ro

2001 Kyoo Sang Ro & Joanne Ro

2000 Nobuo Yonekura & Emiko Yonekura

1999 Nobuo Yonekura & Emiko Yonekura

1998 Wolfgang Goetz & Christa Goetz

1997 Wolfgang Goetz & Christa Goetz

1996 Wolfgang Goetz & Christa Goetz

1995 Sean Chung & Evelyn Chung

1994 Thomas Anderson & Lynn Anderson

1993 John McKey & Ellie McKey

1992 Sean Chung & Evelyn Chung

1991 David Canty & Linda Simpson

1990 John McKey & Ellie McKey

1989 Thomas Anderson & Lynn Anderson

2024 Yusuf Mihaylov & Elena Simonova 

2023 Eric Austin & Yanina Kisler

2022 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2021 Yusuf Mihaylov & Elena Simonova

2019 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2018 Thomas Yu & Yuko Naululani Yu

2017 Hans Stork & Ans Stork

2016 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2015 Hans Stork & Ans Stork

2014 Hans Stork & Ans Stork

2013 Hans Stork & Ans Stork

2012 Hans Stork & Ans Stork

2011 Terry Yeh & Glendy Yeh

2010 Hiroshi Kawanami & Juliana Kawanami

2009 Winston Chow and Lily Chow

2008 Winston Chow and Lily Chow

2007 Winston Chow and Lily Chow

2022 George Cometa & Linda Burke

2024 Thomas Yu & Yuko Naululani Yu

2023 Eric Austin & Yanina Kisler

2022 David Getchell & Allison Gonzalez

2021 David Getchell & Allison Gonzalez

2019 Terry Yeh & Glendy Yeh

2018 Terry Yeh & Glendy Yeh

2017 Terry Yeh & Glendy Yeh

2016 Terry Yeh & Glendy Yeh

2015 Winston Chow & Lilly Chow

2014 Winston Chow & Lilly Chow

2013 James Kleinrath & Melody Singleton

2012 Rockie Troxler & Mary Lou Troxler

2024 Winston Chow & Lilly Chow

2023 Adel Ghoneimy & Karen Chow

2022 Winston Chow & Lilly Chow

2021 Melvin Paterline & Victoria Paterline

2019 James Kleinrath & Melody Singleton

2018 James Kleinrath & Melody Singleton

International Latin

2006 Anthony Kinevsky & Natasha Shevchenko

2006 Austin Joson & Elizabeth Lakovitskaya

2024     Oleksandr Polyvka & Laila Rubashevsky

2023 Dylan Chi & Isabella Moudry

2022 David Moiseyev & Angelina Zelenova

2021  Jordan Palmer & Finley Severance

2019 Mark Tedesco & Kateryna Luzyanina

2017 Daniel Nudelman & Chantal Khodarkovsky

2016 Joshua Ginzburg & Elizabeth Frumkin

2015 Tyler Li & Anjelica Lowe

2014 Maxim Vassilenko & Liza Shlimovich

2013 Dennis Matveev & Valerie Dubinsky

2012 Mike Monokandilos & Cara Loo

2011 Nicholas Stevens & Alexandra Gutkovich

2010 Patryk Ploszaj & Anna Kaczmarski

2009 Patryk Ploszaj & Anna Kaczmarski

2008 Austin Joson & Lisa Lakovitskaya

2007 Kiril Kulish & Natella Devitskaya

2006 Kiril Kulish & Natella Devitskaya

2005 Leonid Juashkovsky & Danielle Karagach

2004 Christopher Nymchek & Elizabeth Satarov

2003 Christopher Nymchek & Elizabeth Satarov

2002 Andrey Begunov & Yuliya Olshanetskaya

2001 Alex Zaika & Elijah Piker

2000 John Hannon & Afton Delgrosso

1999 Andrey Pinchuk & Sonya Khobot

1998 Azamat Evgamukov & Anna Yakimchenkova

1997 Azamat Evgamukov & Anna Yakimchendova

2024 Danil Akimov & Anastasiia Marochkanich

2023 Lucas Skvirsky & Nare Safaryan

2022 Henry Reizenson and Elita Rothman

2021 Henry Reizenson and Elita Rothman

2019 Marsel Nikitin & Tonya Hoodyakova

2018 Daniel Nudelman & Chantal Khodarkovsky

2017 Tyler Li & Anjelica Lowe

2016 Kristers Smits & Sophie Shvartsman

2015 Yusif Amsatr & Naomi Spektor

2014 Kinsley Lin & Michelle Yiu

2013 Mike Monokandilos & Cara Loo

2012 Patryk Ploszaj & Anna Kaczmarski

2011 Patryk Ploszaj & Anna Kaczmarski

2010 Denis Bykov & Sasha Kondrashov

2009 Vladislav Kvartin & Maria Ilin

2008 Dmitry Ivashchenko & Gabriella Sabler

2007 Leonid Juashkovsky & Danielle Karagach

2006 Leonid Juashkovsky & Danielle Karagach

2005 Max Belozerov & Elijah Piker

2004 Mark Dyu & Elijah Piker

2003 Alex Zaika & Elijah Piker

2002 Igor Drobyazko & Izabella Babot

2001 Valentin Chmerkovskiy & Diana Olonetskaya

2000 Valentin Chmerkoskiy & Diana Olonetskaya

1999 Asamat Evgamukov & Dania Zvegino

1998 Max Kholostoy & Sonya Beletsky

1997 Dan Kitsis & Diana Surkis

1996 Genya Mazo & Giselle Peacock

2022  Alessandro Scalora & Hristel Gospodinova

2024 Arsenii Moroz & Mishella Vishnevskiy

2023 Robbie Milstead & Emily Tatoosi

2022 Anthony Katchourine & Liza Belikov

2021 Aidan Shea and Stephanie Micken

2019 Kristers Smits & Liza Shlimovich

2018 Kristers Smits & Liza Shlimovich

2017 Kristers Smits & Sophie Shvartsman

2016 Mike Monokandilos & Sophia Brodsky

2015 Mike Monokandilos & Sophia Brodsky

2014 Briant Leytman & Nino Dzneladze

2013 Briant Leytman & Nino Dzneladze

2012 Kiril Kulish & Nino Dzneladze

2011 Ron Garber & Ashley Goldman

2010 Jason Dai & Patrycja Golak

2009 Jason Dai & Patrycja Golak

2008 Armen Petrosyan & Nicole Pyatetskya

2007 Armen Petrosyan & Nicole Pyatetskya

2006 Alex Zaika & Elijah Piker

2005 Sergey Onik & Michelle Glazarov

2004 Valentin Chmerkovskiy & Sandra Udis

2003 Valentin Chmerkovskiy & Sandra Udis

2002 Valentin Chmerkovskiy & Diana Olonetskaya

2001 Valentin Chmerkovskiy & Diana Olonetskaya

2000 Dan Kitsis & Diana Surkis

1999 Genya Mazo & Giselle Peacock

1998 Genya Mazo & Giselle Peacock

1996 Eugene Katsevman & Maria Manusova

1995 Eugene Katsevman & Maria Manusova

1992 Patrick Beath & Miranda Beath

2022 Kristers Smits & Ariel Strochkova

2024 Arsenii Moroz & Mishella Vishnevskiy

2023 Alexander Vladimirov & Sofiia Vantukh

2022 Alessandro Scalora & Madeleine Mravkarov

2021 Alessandro Scalora & Madeleine Mravkarov

2019 Dennis Matveev & Anna Jonczyk

2018 Mathew Kheyfets & Sima Sadykhov

2017 Samuel Hacke & Katarina Hermanova

2016 Ryan Raffloer & Hanna Sverdlov

2015 Daniel Romaikin & Dakota Pizzi

2014 Briant Leytman & Nino Dzneladze

2013 Evgeny Raev & Gabrielle Sabler

2022 Kristers Smits & Emmalee Accetta

2024 Kairat Algadaev & Julia Seleznyov 

2023     Alessandro Scalora & Madeleine Mravkarov

2022     Alessandro Scalora & Madeleine Mravkarov

2021     Mathew Kheyfets & Sima Sadykhov

2019     Mathew Kheyfets & Sima Sadykhov

2018     Mathew Kheyfets & Sima Sadykhov

2015     Nikita Malakhov & Nadezda Vlasova

2024 Artsiom Pazniakou & Daria Goryaynova

2023 Artsiom Pazniakou & Daria Goryaynova

2022 Artsiom Pazniakou & Daria Goryaynova

2021 Artsiom Pazniakou & Daria Goryaynova

2019 Vladimir Timofeev & Evgenia Florinskaya

2018     Errol Williamson & Ami Williamson

2017     Kiki Nyemchek & Magda Fialek

2016     Kiki Nyemchek & Magda Fialek

2015     Nikita Malakhov & Nadezda Vlasova

2014     Nikita Malakhov & Nadezda Vlasova

2013     Stas Engeldardt & Rachel Pope

2012     Pasha Pashkov & Daniella Karagach

2011     Valentin Chmerkovskiy & Daria Chesnokova

2010     Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova

2009     Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova

2008     Valentin Chmerkovsky & Valeriya Kozharinova

2007     Eugene Katsevman & Maria Manusova

2006     Eugene Katsevman & Maria Manusova

2005     Eugene Katsevman & Maria Manusova

2004     Eugene Katsevman & Maria Manusova

2003     Eugene Katsevman & Maria Manusova

2002     Eugene Katsevman & Maria Manusova

2001     Eugene Katsevman & Maria Manusova

2000     Eugene Katsevman & Maria Manusova

1999     Eugene Katsevman & Maria Manusova

1998     Eugene Katsevman & Maria Manusova

1997     Eugene Katsevman & Maria Manusova

1996     Peter Goethche & Cassandra Valeria

1995     Dima Sukachov & Olga Lazebnaya

1994     Roman Nabotov & Julia Yeremovich

1993     Rick Robinson & Melissa Hale Jewkes

1992     Tytus Bergstrom & Cassandra Frankel

1991     Thomas Hicks & Lori Hicks

1990     Aaron Harvey & Michelle Muehler

1989     Aaron Harvey & Michelle Muehler

1988     Gary McDonald & Natalie Mavor

1987     Gary McDonald & Natalie Mavor

1986     John Wuehler & Marci Edgington

1985     Gerald Abraham & Sheila Nowosadko

1984     Gerald Abraham & Sheila Nowosadko

1983     Stanley McCalla & Jennifer Ford

1982     Gerald Abraham & Sheila Nowosadko

1981     David Martin & Keiko Moore

1980     David Martin & Keiko Moore

2024 Anatoliy Shvarts & Tatiana Keegan

2023 Anatoliy Shvarts & Tatiana Keegan

2022 Anatoliy Shvarts & Tatiana Keegan

2021 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2019 Michael Murphy & Christine Lys

2018 Michael Murphy & Christine Lys

2017 Dennis Porch & Mary Lou Porch

2016 Dennis Porch & Mary Lou Porch

2015 Irsan Tisnabudi & Cami Tisnabudi

2014 Irsan Tisnabudi & Cami Tisnabudi

2013 Irsan Tisnabudi & Cami Tisnabudi

2012 Irsan Tisnabudi & Cami Tisnabudi

2011 Irsan Tisnabudi & Cami Fleharty

2010 Irsan Tisnabudi & Cami Fleharty

2009 Irsan Tisnabudi & Cami Fleharty

2008 Jorge Arness Guzman & Arlene Yu

2007 Webert Benoit & Connie Delgiudice

2006 Robert Renz, Susan Nieswander

2005 Robert Renz, Susan Nieswander

2004 Toshi Hara & Laurie Frederik

2003 Matthew Becker & Lisa Richards

2002 Matthew Becker & Lisa Richards

2001 Wayne Crowder & Marie Crowder

2000 Robert Pinkham & Bija Satterlee

1999 Craig Cesarin & Tina Moretti

1998 Wayne Crowder & Marie Crowder

1997 Wayne Crowder & Marie Crowder

1996 Wayne Crowder & Marie Crowder

1990 Gerald Bonmer & Sue Bonmer

2024 Anatoliy Shvarts & Tatiana Keegan

2023 Anatoliy Shvarts & Tatiana Keegan

2022 Anatoliy Shvarts & Tatiana Keegan

2021 Gokturk Yurtyapan & Asli Yurtyapan

2019 Michael Murphy & Christine Lys

2018 Michael Murphy & Christine Lys

2017 Khuong Pham & Arlene Yu

2016 Roger Korsiak & Holli Hornlien

2015 Arkady Rabinovich & Arlene Yu

2014 Roger Korsiak & Holli Hornlien

2013 L. Andrew Prouty & Ilona S. Prouty

2012 Richard Chiang & Iris Chiang

2011 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2010 Richard Chiang & Iris Chiang

2009 Richard Chiang & Iris Chiang

2008 Jorge Arness Guzman & Arlene Yu

2007 Robert A. Blank & Martha Estevez

2006 Robert A. Blank & Martha Estevez

2005 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2004 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2003 Lester Smith & Sue Smith

2002 Lester Smith & Sue Smith

2001 Alberto Caldas & Clarinda Marshall

2000 Alberto Caldas & Clarinda Marshall

1998 Arnie Porter & Joyce Porter

1997 Gordon Christensen & Judy Bohren

1988 Robert Lyons & Juanita Lyons

2022 Kairat Algadaev & Carla Villacorta

2024 Michael Murphy & Christine Lys

2023 Wade Butaud & Kim Butaud

2022 Leland Andrew Prouty & Ilona Prouty

2021 Leland Andrew Prouty & Ilona Prouty

2019 Khuong Pham & Arlene Yu

2018 Khuong Pham & Arlene Yu

2017 L. Andrew Prouty & Ilona S. Prouty

2016 Edwin Bugarin & Charlotte Bugarin

2015 Edwin Bugarin & Charlotte Bugarin

2014 Edwin Bugarin & Charlotte Bugarin

2013 Richard Chiang & Iris Chiang

2012 Richard Chiang & Iris Chiang

2011 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2010 Richard Chiang & Iris Chiang

2009 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2008 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2007 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2024 John Linn & Kathy Linn

2023 John Linn & Kathy Linn

2022 John Linn & Kathy Linn

2021 John Linn & Kathy Linn

2019 Calvin Ota & Debra Ota

2018 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2017 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2016 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2015 Edward Huang & Corrina Huang

2014 Paul Giuliano & Louise Giuliano

2012 Ken McCleary & Pamela Weaver

2024 Michael Chun & Lorrie Chun

2023 Ken McCleary & Pamela Weaver

2022 Ken McCleary & Pamela Weaver

Cabaret

2022  Jack Kellner & Jeong Areum

2021 Jack Kellner & Jecel Macaraeg (Adult & Senior I Cabaret)

2019 Mark Sullivan & April Sullivan (Senior I Cabaret)

2019 Jacob Blank & Cambria Stetson

2018 Jacob Blank & Cambria Stetson

2012 Nephi Mitchell & Megan Wimblin

2010 Jack Kellner & Siras Nitithatsanakul

2009 Gary D. Burgess & Connie Bouchard

2008 Brian Brodine & Andrea Brodine

2007 Louis Pilaroscia & Julie Mandel

2006 Jack Kellner & Janet Aisawa

2005 Michael Saelee & Antoinette Haberkorn

2004 Michael Saelee & Antoinette Haberkorn

2003 Richard Collett & Laurie Collett

2002 Richard Collett & Laurie Collett

2001 Jacob Ballard & Shantelle Brewer Ballard

2000 Gary Stroick & Carol Post-Stroick

1999 Gary Stroick & Carol Post-Stroick

1998 Gary Stroick & Carol Post-Stroick

Professionals

2022 Danya Rubashevsky & Anastasiya Rubashevsky

2024 Aleksandr Riabtsev & Mariia Oblakova

2023 Oreste Alitto & Zhenia Casanave 

2022 Danya Rubashevsky & Anastasiya Rubashevsky 

2021 Egor Bezukladnikov & Irene Lee

2019 Egor Bezukladnikov & Taina Savikurki

2018 Egor Bezukladnikov & Anastasiia Krivosheeva

2024 Aleksandr Riabtsev & Mariia Oblakova

2023 Aleksei Chebotar & Ekaterina Khoreva

2024 Aleksandr Riabtsev & Mariia Oblakova

2023 Aleksandr Riabtsev & Mariia Oblakova

2022 Danya Rubashevsky & Anastasiya Rubashevsky 

2019 Oleksandr Kamniev & Kateryna Kamnieva

2018 Oleksandr Kamniev & Kateryna Kamnieva

2023 Mishiko Bregvadze & Alena Khoroshevsteva

2023 Jang Don & Adele Don

2022 Donovan Kirrane and Olga Goncharova

2023 Gene Bersten & Elena Bersten

2022 Roman Zotov & Anna Zotova

2021 Roman Zotov & Anna Zotova

2018 Slava Aladinskiy & Sophia Konstantinovna

2023 Gene Bersten & Elena Bersten

2021 Jang Don & Adele Don

2024 Alexander Romanov & Anna Blagodyreva

2023 Jang Don & Adele Don

2022 Anton Silantev & Olga Akopova

2021 Jang Don & Adele Don

2024 Alexander Romanov & Anna Blagodyreva

2023 Boris Basin & Elizaveta Shchekina

2021 Jang Don & Adele Don

American Nine Dance

2018 Edwin Bodoni & Evelyn Bodoni

2019 Edwin Bodoni & Evelyn Bodoni

2018 Edwin Bodoni & Evelyn Bodoni

2024 Jasper Yu & Alison Tseng

2023 Nicholas Kaldawi & Victoria Esposito

2022 Jasper Yu & Alison Tseng

2019 Larry Collins & Deborah Andersen

2018 George Cometa & April Geyer

2017 Damian Pataluna & Irina Morozova

2016 Evan Schreiber & Hannah Bundus

2015 Matthew Shimizu & Jennifer Crown

2014 Damian Pataluna & Irina Morozova

2013 Damian Pataluna & Irina Morozova

2012 Damian Pataluna & Irina Morozova

2011 Justin David & Marianna Melnikova

2010 Damian Pataluna & Irina Morozova

2009 Michael Creeden & Jessica Spink

2008 Panayiotis Thomakos & Christine Kam

2007 Andy Nordberg & Janie Nordberg

2006 Damian Pataluna & Nadia Andrusiv

2005 Andy Nordberg & Janie Nordberg

2004 Andy Nordberg & Janie Nordberg

2003 Andy Nordberg & Janie Nordberg

2002 Nels Petersen & Theresa Kimler

2001 Nels Petersen & Theresa Kimler

2000 Nels Petersen & Theresa Kimler

1999 Nels Petersen & Theresa Kimler

1998 Andy Norberg & Janie Sorheim

1997 Andy Norberg & Janie Sorheim

1996 Andy Norberg & Janie Sorheim

1995 Mark Tepley & Karen Kettler

1994 Jeffrey Chin & Celina Mullen

2023 David Peng & Lilu Schwartz

2019 Terry Whittington & Melanie Whittington

2016 Paul Duhaime & Kelly Madenjian

2015 Paul Duhaime & Kelly Madenjian

2014 Paul Duhaime & Kelly Madenjian

2013 Edward Rogers & Trisha Rogers

2011 Mark E. Gray & Jennifer Donnell-Weinaug

2010 Edward Rogers & Trisha Rogers

2009 Albert B. Carballosa & Patricia A. Rhodes-Baja

2008 Daryl Schmidt & Michele Boyer

2007 Roger Greenawalt & Amy Greenawalt

2006 Roger Greenawalt & Amy Greenawalt

2005 Steven Velasquez & Linda Stine

2024 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2023 Patrick & Antoinette Datoc

2022 Patrick & Antoinette Datoc

2021 Thomas Hirata & Kenna Jackson

2019 Thomas Hirata & Kenna Jackson

2018 Thomas Hirata & Kenna Jackson

2016 Paul Duhaime & Kelly Madenjian

2015 Carmine Rucco & Maria Bolyard

2014 Carmine Rucco & Maria Bolyard

2013 Edward Rogers & Trisha Rogers

2012 Daniel P. Fugazzotto & Janis Merluzzo

2011 Daniel P. Fugazzotto & Janis Merluzzo

2010 Roger Greenawalt & Amy Greenawalt

2009 Albert B. Carballosa & Patricia A. Rhodes-Baja

2008 Roger Greenawalt & Amy Greenawalt

Daryl Schmidt & Michele Boyer

2007 Roger Greenawalt & Amy Greenawalt

2024 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2023 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2022 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2021 Thomas Hirata & Kenna Jackson

2019 Thomas Hirata & Kenna Jackson

2018 Thomas Hirata & Kenna Jackson

2016 Daniel Barber & Carole Barber

2015 Daniel Barber & Carole Barber

2014 Roger Greenawalt & Amy Greenawalt

2013 Bill Underwood & Patti Underwood

2012 Roger Greenawalt & Amy Greenawalt

2011 Daniel P. Fugazzotto & Janis Merluzzo

2010 Bill Underwood & Patti Underwood

2009 Dexter Wang & Julia Wang

2008 Bill Underwood & Patti Underwood

Dexter Wang & Julia Wang

2007 Bill Underwood & Patti Underwood

2024 Mark Katz & Cathy Katz 

2023 Thomas Hirata & Kenna Jackson

2022 Edward Hanlon & Louise Hanlon

2021 Walter Ward & Janice Ward

2019 Leland R. Whitney & Leslie M. Whitney

2018 Leland R. Whitney & Leslie M. Whitney

2017 Leland R. Whitney & Leslie M. Whitney

2016 Leland R. Whitney & Leslie M. Whitney

American Smooth

2016 Nathaniel Chen & Liza Shlimovich

2001 KiriIl Pokotilovskiy & Margarita Garmash

2019 Elijah Gutnik & Gabrielle Petroff

2018 Kye Rivers & Cora Riley

2016 Nathaniel Chen & Liza Shlimovich

2015 Donovan Kirrane & Katelyn Photopoulos

2000 Levi Butler & Kristin Staszek

1998 Alphonso Sanchez & Kalowa Sanchez

2019 Spencer Belka & Amalie Randall

2018 Alexei Kiyan & Olga Kiyan

2017 Alexei Kiyan & Olga Kiyan

2016 Alexei Kiyan & Olga Kiyan

2015 Donovan Kirrane & Katelyn Photopoulos

2013 Robert McShinsky & Grace Anderson

2001 Levi Butler & Kristin Staszek

2019 Edwin Bodoni & Evelyn Bodoni

2024 Justin Chiou & Hannah Bundus 

2023 Justin Chiou & Hannah Bundus

2022 George Cometa & Amelia Wills

2021 George Cometa & Amelia Wills

2019 Charles Lloyd & Hannah Weiss

2018 Stephen Torres & Nicole Barron

2017 Stephen Torres & Nicole Barron

2016 Paul Freitas & Kelly Glasheen

2015 Jonathan Medlin & Malin Allert

2014 Nels Petersen & Theresa Kimler

2013 Paul Freitas & Kelly Glasheen

2012 Kyle Spinder & Allie Spinder

2011 Nels Petersen & Theresa Kimler

2010 Nels Petersen & Theresa Kimler

2009 Nels Petersen & Theresa Kimler

2008 Nels Petersen & Theresa Kimler

2007 Nels Petersen & Theresa Kimler

2006 Christopher T. Allen & Elona Bets

2005 Nels Petersen & Theresa Kimler

2004 John Selby & Kristin Staszek

2003 Jonathan Medlin & Lauren Rand

2002 Max Sinitsa & Lesya Sinitsa

2001 May Sinitsa & Lesya Sinitsa

2000 Max Sinitsa & Lesya Sinitsa

1999 Turtle Brennan & Aimee Hannaford

1998 Roger Bell & Erin Floyd-Bann

1997 Turtle Brennan & Jody Frease

1996 Steven Palmer & Katja Palmer

1995 Steven Palmer & Katja Palmer

1994 Herbert Nelson & Monica Mohn

1993 Nels Petersen & Lisa Erickson

1992 Nels Petersen & Lisa Erickson

1991 Dale Emerman & Judy Kjos

1990 R.Jorgensen & T. Glancy

1989 Robert Martin & Margo Childs

1988 Tom Cassidy & Brenda Baxter

1987 Larry Lupien & Lisa Blackburn

1986 Robbie Joly & Geri Gillie

1985 James Medlin & Pasty Beam

1984 David Govoni & Denise Govani

1983 James Lindsey & Marianne Hallahan

1982 Jeffrey Burch & Stephanie Sommers

1981 James Lindsey & Marianne Hallahan

1980 Daniel Radler & Suzanne Hamby

2024 Bryan Young & Christine Young

2023 George Cometa & Amelia Wills

2022 George Cometa & Amelia Wills

2021 George Cometa & Amelia Wills

2024 Justin Chiou & Hannah Bundus 

2023 Justin Chiou & Hannah Bundus

2022 Jonathan Medlin & Malin Allert

2021 Bryan Young & Christine Young

2019 Jonathan Medlin & Malin Allert

2018 Jonathan Medlin & Malin Allert

2017 Jonathan Medlin & Malin Allert

2016 Jonathan Medlin & Malin Allert

2015 Jonathan Medlin & Malin Allert

2014 Jonathan Medlin & Malin Allert

2013 Jonathan Medlin & Malin Allert

2012 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2011 Angus Sinclair & Susan S. Sidman

2010 Andrzej Lelewer & Mary Beth Beasley

2009 Jim Brown & Julie Lewis

2008 Curtis Prevost & Olga Curd

2007 Mark W. Tabor & Susan Sidman Nieswander

2006 David Schmit & Jeanne Schmit

2005 David Schmit & Jeanne Schmit

2004 David Schmit & Jeanne Schmit

2003 David Schmit & Jeanne Schmit

2002 Gary Stroick & Carol Post-Stroick

2001 Gary Stroick & Carol Post-Stroick

2000 Gary Stroick & Carol Post-Stroick

1999 Gary Stroick & Carol Post-Stroick

1998 Gary Stroick & Carol Post-Stroick

1997 Gary Stroick & Carol Post-Stroick

1996 Gary Stroick & Carol Post

1995 Gary Stroick & Carol Post

1993 Larry Watkins & Ellen Watkins

2024 Mikhail Belfer & Julie Garczynski

2023 Mikhail Belfer & Julie Garczynski

2022 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2021 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2019 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2018 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2017 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2016 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2015 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2014 Andrew Nordberg & Janie Nordberg

2013 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2012 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2011 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2010 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2009 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2008 Albert B. Carballosa & Patricia A. Rhodes

2007 Peter Greenslade & Sue Eldred

2006 James Kleinrath & Melody Singleton

2005 Keith Clinton & Connie Clinton

2004 Joseph Bates & Mary Louise Bates

2003 James Kleinrath & Melody Singleton

2002 James Kleinrath & Melody Singleton

2001 James Kleinrath & Melody Singleton

2000 James Kleinrath & Melody Singleton

1999 James Kleinrath & Melody Singleton

1998 James Kleinrath & Melody Singleton

1997 Kay Vaughan & Donna Vaughan

1996 Kay Vaughan & Donna Vaughan

1993 Larry Watkins & Ellen Watkins

2024 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2023 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2022 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2021 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2019 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2018 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2017 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2016 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2015 Mike Lynch & Rose-Ann Lynch

2014 Roger Greenawalt & Amy Greenawalt

2013 Charles Wang & Betty Liu

2012 Roger Greenawalt & Amy Greenawalt

2011 Peter Greenslade & Sue Eldred

2010 James Kleinrath & Melody Singleton

2009 Gordon Davis and Linda Davis

2008 Gordon Davis and Linda Davis

2007 Gordon Davis and Linda Davis

2024 Mark Katz & Cathy Katz 

2023 Thomas Hirata & Kenna Jackson

2021 Bill Manning & Frances Manning

2019 Bill Manning & Frances Manning

2018 Leland R. Whitney & Leslie M. Whitney

2017 Leland R. Whitney & Leslie M. Whitney

2016 Leland R. Whitney & Leslie M. Whitney

2015 Leland R. Whitney & Leslie M. Whitney

2014 James Kleinrath & Melody Singleton

2013 James Kleinrath & Melody Singleton

2012 James Benjamin & Suzanne Benjamin

2024 F. P. Cosby & Lisa Cosby

2023 Ron Magee & Carol Magee

2018 James Kleinrath & Melody Singleton

American Rhythm

2010 John Gaylan & Alexandra Gutkovich

1998 Alphonso Sanchez & Kalowa Sanchez

2018 Lev Libkind & Catherine Dzlieri

2017 Edwin Bodoni & Evelyn Bodoni

2016 Aaron Altman & Rashell Khalfin

2019 Edwin Bodoni & Evelyn Bodoni

2024 Stephen Sekoulopoulos & Sabrina Sharmeen

2023 Tristan Moe & Margaret Safarov

2022 Stephen Sekoulopoulos & Sabrina Sharmeen

2019 Allen Granzberg & Milana Lazareva

2018 Allen Granzberg & Milana Lazareva

2017 Chris Ulbrich & Talia Carpinteri

2016 Allen Granzberg & Milana Lazareva

2015 Allen Granzberg & Milana Lazareva

2014 Allen Granzberg & Milana Lazareva

2013 Daniel Tran & Taylor Kinney

2012 Daniel Tran & Taylor Kinney

2011 Justin David & Marianna Melnikova

2010 Vladimyr Derisier & Lindsay Michelle Norton

2009 Andrew Kerski & Ginarose McLeese-Ferraro

2008 Panayiotis Thomakos & Christine Kam

2007 Panayiotis Thomakos & Christine Kam

2006 Karnel Shnayder & Amanda Sivyi

2005 Mathew Hauer & Karen Guedez

2004 Mathew Hauer & Karen Guedez

2003 Jeff Small & Alison Small

2002 Nels Petersen & Theresa Kimler

2001 Nels Petersen & Theresa Kimler

2000 Nels Petersen & Theresa Kimler

1999 Nels Petersen & Theresa Kimler

1998 Nels Petersen & Theresa Kimler

1997 Nels Petersen & Theresa Kimler

1996 Nels Petersen & Theresa Kimler

1995 Nels Petersen & Theresa Kimler

1994 Nels Petersen & Theresa Kimler

1993 Nels Petersen & Lisa Erickson

1992 Nels Petersen & Lisa Erickson

1991 Dale Emerman & Judy Kjos

1990 Robert Martin & Margo Childs

1989 Robert Martin & Margo Childs

1988 Mario Battista & Elena Battista

1980 Daniel Radler & Suzanne Hamby

2024 John Gonzalez & Diana Cheng

2023 John Gonzalez & Diana Cheng

2022 John Gonzalez & Diana Cheng

2019 Allen Granzberg & Milana Lazareva

2024 Ross Hill & Carolyn Reis 

2023 Daniel O’Connell & Rosemary O’Connell 

2022 John Gonzalez & Diana Cheng 

2021 John Gonzalez & Diana Cheng

2019 Terry Whittington & Melanie Whittington

2016 Paul Duhaime & Kelly Madenjian

2015 Paul Duhaime & Kelly Madenjian

2014 Carmine Rucco & Maria Bolyard

2013 Carmine Rucco & Maria Bolyard

2012 Henry Hudson & Olivia Hudson

2011 Joe G. Medina & Sue Putzier

2010 Edward Rogers & Trisha Rogers

2009 Albert Carballosa & Patricia Rhodes-Bajaj

2008 Junio De Paz & Paula Vergas

2007 Junio De Paz & Paula Vergas

2006 Roger Greenawalt & Amy Greenawalt

2005 Steven Velasquez & Linda Stine

2004 Darry Martin & Harriet Hundley

2003 Robert Griffith & Susan Ellis

2002 Robert Griffith & Susan Ellis

2001 Larry Pickens & Elaine Pickens

2000 Francis Sweeney & Debbie Sweeney

1999 Jeff Chin & Monica Mohn

1998 Jeff Chin & Monica Mohn

1997 Gary Walters & Joanne Walters

1996 Richard Cramer & Sandra Lee Cramer

2024 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2023 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2022 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2021 Thomas Hirata & Kenna Jackson

2019 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2018 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2016 Paul Duhaime & Kelly Madenjian

2015 Carmine Rucco & Maria Bolyard

2014 Carmine Rucco & Maria Bolyard

2013 Edward Rogers & Trisha Rogers

2012 Henry Hudson & Olivia Hudson

2011 Daniel Fugazzotto & Janis Merluzzo

2010 Daniel Fugazzotto & Janis Merluzzo

2009 Edward Rogers & Trisha Rogers

2008 Edward Rogers & Trisha Rogers

2007 Roger Greenawalt & Amy Greenawalt

2006 Roger Greenawalt & Amy Greenawalt

2005 Darry Martin & Harriet Hundley

2004 Darry Martin & Harriet Hundley

2003 Darry Martin & Harriet Hundley

2002 Darry Martin & Harriet Hundley

2001 Scott Coates & Sarah Coates

2000 Scott Coates & Sarah Coates

1999 Scott Coates & Sarah Coates

1998 Scott Coates & Sarah Zewadski

1997 Scott Coates & Sarah Zewadski

2024 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2023 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2022 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2021 Thomas Hirata & Kenna Jackson

2019 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2018 Patrick Datoc & Antoinette Datoc

2017 Darry Martin & Jill Coe

2016 Darry Martin & Jill Coe

2015 Darry Martin & Jill Coe

2014 Daniel P. Fugazzotto & Janis Merluzzo

2013 Bill Underwood & Patti Underwood

2012 Daniel P. Fugazzotto & Janis Merluzzo

2011 Daniel P. Fugazzotto & Janis Merluzzo

2010 Darry Martin & Sarah Coates

2009 Randy Henderson & Jean Henderson

2008 Bill Underwood & Patti Underwood

2007 Darry Martin & Sarah Coates

2024 Mark Katz & Cathy Katz 

2023 Thomas Hirata & Kenna Jackson

2022 Edward Hanlon & Louise Hanlon

2021 Edward Hanlon & Louise Hanlon

2019 Gregory Warwick & Karen Batchelder

2018 Leland R. Whitney & Leslie M. Whitney

2017 Roger Greenawalt & Amy Greenawalt

2016 Leland R. Whitney & Leslie M. Whitney

2015 Leland R. Whitney & Leslie M. Whitney

2014 Carl Blevins & Lelia Blevins

2013 Carl Blevins & Lelia Blevins

2012 Carl Blevins & Lelia Blevins

Theatre Arts

2011 Jack Kellner & Miyoung Kim

2010 Jack Kellner & Miyoung Kim

2009 Jack Kellner & Miyoung Kim

2008 Anthony Miyazaki & Judy Zeman

2007 Alan Burns & Kelly Batchelor

2006 Alan Burns & Kelly Batchelor

2005 Michael Saelee & Antoinette Haberkorn

2004 Michael Saelee & Antoinette Haberkorn

2003 Michael Saelee & Antoinette Haberkorn

2002 Gary Stroick & Carol Post-Stroick

2001 Gary Stroick & Carol Post-Stroick

2000 Gary Stroick & Carol Post-Stroick

1999 Gary Stroick & Carol Post-Stroick